Els nostres serveis de CONSULTORIA parteixen d'un diagnòstic de situació de l'organització, amb la finalitat d'anticipar problemes, corregir deficiències i/o potenciar capacitats. Mitjançant un acompanyament continuat, i aliant-nos amb els interessos del client, aportem una opinió experta i un suport professional a la mesura de les seves necessitats.
  • Planificació econòmica i control de gestió: Sistemes d'informació orientats a la gestió (Control pressupostari, Comptabilitat analítica, Reporting - quadre de comandament, etc. )

  • Planificació financera: Pla de tresoreria, negociació bancaria i búsqueda de financiació. Gestió del circulant en situacions críticas.

  • Reorganització de l'àrea econòmica – administrativa: Anàlisis i definició de processos mes eficients. Coordinació de implantacions TIC.

  • Reporting a direcció i tercers (entitats financeres, inversors, matriu-filials).

  • Direcció Financera en interim management.